Mellringeskolans historia

Mellringe sjukhus eller Mellringeklinikerna var ett mentalsjukhus som låg i Mellringe. Man startade sjukhuset 1956. Samtidigt blev sjukhuset en del av det dåvarande Regionsjukhuset, under namnet Mellringeklinikerna.

Byggnadsarbeten påbörjades 1958, och sjukhuset kom att bestå av 14 byggnader omfattande 28 954 m². Arkitekt var Nils G. Brink. Invigningen hölls den 24 oktober 1963.

Sjukhuset hade vid starten 717 vårdplatser. Sjukhuset hade 24 vårdavdelningar med 30 patienter i vardera, utom en avdelning som hade 27 vårdplatser.

Förutom vårdpaviljonger fanns tre s.k. centrumbyggnader – medicinskt centrum, kök- och matsalsbyggnad, samt terapibyggnaden. Rehabiliteringsavdelningar avsedda för patienter som har ett målinriktat rehabiliteringsprogram.

Det fanns vårdavdelningar avsedda för äldre patienter, både de som nyligen insjuknat, och de med behov av längre tids vård. Rehabiliteringen var väl tilltagna genom en stor arbetsterapi- och sjukgymnastavdelning, samt den s.k. Mellringeverkstaden som erbjöd arbetsprövning och arbetslivsrehabilitering.  Studiearbete bestod  av underhållning och utflykter. Denna verksamhet var förlagd till den gamla Mellringe herrgård.

1992 blev Mellringeklinikerna till en skola. Skolan fick heta Mellringeskolan.

(Källa: Wikipedia)

AV:Aleksi-6a Elisabet-5b Caroline-5b

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *